samedi 19 novembre 2011

למי הזכות על הארץ הזו ?למי הזכות על הארץ הזו ?

עם כניסת הפלסטינים לאונסקו הכריז שר התרבות הפלסטיני, הארכיאולוג חאמדן טחאה, שהחיפושים הארכיאולוגים שימומנו על ידי אונסקו "יסייעו לכתוב או לשכתב ההיסטוריה של פלסטין ובכך להחליש הקשרים ההיסטוריים של היהודים עם ארץ זו".

בהקשר זה ולנוכח מאמצי הערבים בסיוע אונסקו, להפוך, מערת המכפלה למסגד,חשבתי על "אקטואליזציה עממית" מעין זו של הסיפור התנכי וזאת בעקבות פרשת השבוע ,"חיי שרה" בה מתוארת רכישתה של המערה על ידי אברהם.

הרי נאמר בבראשית פרק כה' פסוקים ה'- ו': "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק... ולבני הפילגשים אשר לאברהם – נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו,בעודנו חיי,קדמה אל ארץ קדם "....

אבל מה , ישמעאל שמע מאחמד טיבי שיש כאלו מבני אברהם "לפלפים", חמודים אבל...."מרחפים" (בעיקר בסביבות שיינקין ורמת אביב ג') ובעיקר שיש היום ארבה שונאי ישראל בעולם...
מה עשה ? כמו שקיבל מייל מאחמד טיבי על מות אברהם ,תפס הגמל הראשון והגיע לחברון.
חשב יוכל "לסבן" אותם ,אתם יודעים, לוויה ,אווירה עצובה וכל זה ,אולי יקבל בכל זאת חצי מהרכוש....או יותר טוב,כל הרכוש .
אבל אמרו לו תשמע ,לא נעים ! יש צוואה ,האיש מכובד ,אומרים עליו "איש אלוהים" והכול ....אז סליחה לפעם ,טוב !

שמע ככה,ישמעאל טפס "קריזה" ופתח את הפה : "אנחנו גם ערבים,גם ישמעאלים ,גם בני אברהם, וגם כנענים וגם חיתים......וגם הכול, והכול שלנו ואתה , אחמד טיבי, תלך לכנסת ותסביר להם ......אם לא ! אז ג'יהאד......לא, חכה רגע ,אתה בעברית אל תגיד ג'יהאד .....תגיד דמוקרטיה ,זכויות אדם, "ביס" (יעני שלום )......אתה יודע, כל "הזיבולים".

ומאז כל הזמן "בלאגנים" ומלחמות....והרי זה נורמאלי כי על הישמעאלים כתוב בבראשית פרק כה' פסוק יח' " וַיִשְכְנוּ מֵחֲוִילָה עַד שׁוּר, אֲשֶר עַל פְנֵי מִצְרַיִם, באֲכָה, אַשּׁוּרָה; עַל-פְנֵי כָל-אֶחָיו, נָפָל ".

מה פירוש ?......להם,לישמעאלים,היו, לפי הכתוב,כללי משחק :אחד מתנפל על השני והחזק לוקח....אז שאנו נמשיך להיות חזקים על מנת שנוכל ל"בני דודינו" ולכל תומכיהם....

שבת שלום !

צ.ט.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire